Vanaf februari 2019 is een nieuw support-systeem in gebruik voor CRSInternet. Klik hier voor meer informatie.

Deze handleiding van CRSInternet is bedoeld voor gebruikers die Hulpverlener of Secretaresse zijn. Een deel (Declareren) is bedoeld voor de Financieel beheerder.

De handleiding voor de Applicatiebeheerder is nog niet beschikbaar in deze vorm, maar alle documentatie (deel-handleidingen, uitleverdocumentatie, veel gestelde vragen (FAQ's), zijn beschikbaar op het gebruikersdeel van de website www.trompbx.nl. Alle geregistreerde applicatie- en systeembeheerders, als ook enkele financieel beheerders, kunnen daar terecht. Mocht u geen toegang hebben maar dit wel willen, neem dan contact met ons op via helpdesk@trompbx.nl.

De handleiding volgt de menu- en schermindeling van CRSInternet. Het is mogelijk op vrije tekst te zoeken of op geïndexeerde termen. Daar waar "hij" staat, dient "hij of zij" gelezen te worden. Onvolkomenheden zijn niet te vermijden, volledigheid een utopie. Een systeem met de omvang van CRSInternet kent veel afhankelijkheden die niet altijd in een stuk tekst kunnen worden weergegeven. Ook is de functionaliteit in ontwikkeling omdat de omgeving immers verandert en CRSInternet mee-ontwikkelt met de wensen van klanten en de eisen die de omgeving aan hen stelt. Problemen die u ervaart met deze handleiding kun u telefonisch melden of per e-mail op helpdesk@trompbx.nl.

Deze handleiding is mede het werk van of tot stand gekomen door de inzet van de gebruikers. Het delen van informatie en kennis blijkt wederom voor alle gebruikers van CRSInternet vruchtbaar.

Algemene functies

hoofdpagina keuze

Vanaf versie 3.1 beschikt CRS over een Dashboard dat als Hoofdpagina kan worden ingesteld.

Oudere versies:

algemeen balk

CRS "Classic"

hoofdpagina crs v22

CRS v2.0 e.v.

Het uiterlijk van CRSIntranet is vanaf versie 2.0 gewijzigd. In deze handleiding wordt veelal uitgegaan van het gebruik van de nieuwe layout-mogelijkheden, maar op veel plaatsen ook van de "klassieke" weergave van CRSIntranet.

In de grijze balk bovenin worden steeds de belangrijkste pagina's gepresenteerd: Hoofdpagina, Agenda, ToDo, Zoek dossier, Validatie..., en voor de secretaresse 'Nieuwe cliënt'. Daarnaast is er een helpfunktie toegevoegd in de vorm van het vraagteken.

Blauwe onderstreepte tekst of cijfers
betreft een koppeling naar een volgende pagina, of deel van een dossier.

knoppen

Tekstknoppen geven hun functie zelf aan.

knop zoek

Deze knop dient bij zoekschermen gebruikt te worden na het ingeven van de gezochte parameters. Zie verder bij Zoeken.

Knop terug nieuw

Ga Terug zonder iets met de opgevraagde gegevens te doen, of geef Nieuw om een nieuw item toe te voegen.

knop toon wijzig verwijder

Toon, wijzig of verwijder deze regel uit het bestand.

Vanaf versie 2.0 is het mogelijk een andere layout te kiezen dan de "Classic"-layout die hierboven wordt getoond. De standaarbuttons voor Toon, Wijzig en Verwijder zien er dan als volgt uit:

algemeen buttons20

Bladeren:

algemeen browserpijlen

of afhankelijk van het uiterlijk van uw browser.
Met deze pijltoesten kunt u voor- en achteruit bladeren in uw browser, maardit heeft als nadeel dat een wijziging in het openstaande scherm niet wordt opgeslagen. Om wijzigingen te bewaren dient op "Bewaar" geklikt te worden.